Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 228 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 228 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 643 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: zemedar.skAwstats Web Site
Posledná aktualizácia: 26 Máj 2016 - 06:52
Zobrazený časový úsek:
Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Máj 2016
Prvá návšteva 06 Máj 2016 - 12:39
Posledná návšteva 26 Máj 2016 - 03:44
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *24
 
37
(1.54 návštev/návštevníka)
74
(2 Stránok/Návšteva)
105
(2.83 Hity/Návšteva)
656.69 KB
(17.74 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
5357962.98 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 24Počet návštev: 37Stránok: 74Hity: 105Bajtov: 656.69 KB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2016
Feb
2016
Mar
2016
Apr
2016
Máj
2016
Jún
2016
Júl
2016
Aug
2016
Sep
2016
Okt
2016
Nov
2016
Dec
2016
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 201600000
Feb 201600000
Mar 201600000
Apr 201600000
Máj 2016243774105656.69 KB
Jún 201600000
Júl 201600000
Aug 201600000
Sep 201600000
Okt 201600000
Nov 201600000
Dec 201600000
Celkom243774105656.69 KB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 1Stránok: 3Hity: 12Bajtov: 113.26 KB Počet návštev: 1Stránok: 1Hity: 1Bajtov: 9.98 KB Počet návštev: 1Stránok: 1Hity: 1Bajtov: 9.98 KB Počet návštev: 2Stránok: 8Hity: 16Bajtov: 89.17 KB Počet návštev: 1Stránok: 1Hity: 1Bajtov: 10.02 KB Počet návštev: 2Stránok: 2Hity: 3Bajtov: 16.98 KB Počet návštev: 1Stránok: 9Hity: 9Bajtov: 80.89 KB Počet návštev: 1Stránok: 1Hity: 1Bajtov: 1 Bytov Počet návštev: 1Stránok: 2Hity: 2Bajtov: 6.62 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 4Stránok: 14Hity: 14Bajtov: 38.92 KB Počet návštev: 2Stránok: 9Hity: 9Bajtov: 51.04 KB Počet návštev: 6Stránok: 7Hity: 15Bajtov: 97.83 KB Počet návštev: 3Stránok: 5Hity: 5Bajtov: 38.13 KB Počet návštev: 1Stránok: 1Hity: 3Bajtov: 38.24 KB Počet návštev: 4Stránok: 4Hity: 5Bajtov: 18.15 KB Počet návštev: 2Stránok: 2Hity: 3Bajtov: 7.22 KB Počet návštev: 1Stránok: 1Hity: 1Bajtov: 3.31 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 2Stránok: 2Hity: 2Bajtov: 20.00 KB Počet návštev: 1Stránok: 1Hity: 2Bajtov: 6.95 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 1.42Stránok: 2.85Hity: 4.04Bajtov: 25863.42
01
Máj
02
Máj
03
Máj
04
Máj
05
Máj
06
Máj
07
Máj
08
Máj
09
Máj
10
Máj
11
Máj
12
Máj
13
Máj
14
Máj
15
Máj
16
Máj
17
Máj
18
Máj
19
Máj
20
Máj
21
Máj
22
Máj
23
Máj
24
Máj
25
Máj
26
Máj
27
Máj
28
Máj
29
Máj
30
Máj
31
Máj
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Máj 20160000
02 Máj 20160000
03 Máj 20160000
04 Máj 20160000
05 Máj 20160000
06 Máj 20161312113.26 KB
07 Máj 20161119.98 KB
08 Máj 20161119.98 KB
09 Máj 2016281689.17 KB
10 Máj 201611110.02 KB
11 Máj 201622316.98 KB
12 Máj 201619980.89 KB
13 Máj 20161111 Bytov
14 Máj 20161226.62 KB
15 Máj 20160000
16 Máj 20164141438.92 KB
17 Máj 201629951.04 KB
18 Máj 2016671597.83 KB
19 Máj 201635538.13 KB
20 Máj 201611338.24 KB
21 Máj 201644518.15 KB
22 Máj 20162237.22 KB
23 Máj 20161113.31 KB
24 Máj 20160000
25 Máj 201622220.00 KB
26 Máj 20161126.95 KB
27 Máj 20160000
28 Máj 20160000
29 Máj 20160000
30 Máj 20160000
31 Máj 20160000
Priemer12425.26 KB
Celkom3774105656.69 KB


 
Dni v týždni  
Stránok: 5.75Hity: 7.75Bajtov: 32.85 KB Stránok: 2.50Hity: 2.50Bajtov: 15.27 KB Stránok: 2.75Hity: 5Bajtov: 33.70 KB Stránok: 3.75Hity: 4Bajtov: 31.49 KB Stránok: 1.67Hity: 5.33Bajtov: 50.50 KB Stránok: 2.33Hity: 2.67Bajtov: 11.58 KB Stránok: 0.75Hity: 1Bajtov: 4.30 KB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon5732.85 KB
Uto2215.27 KB
Str2533.70 KB
Štv3431.49 KB
Pia1550.50 KB
Sob2211.58 KB
Ned014.30 KB


 
Hodiny  
Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 9Hity: 10Bajtov: 81.47 KB Stránok: 10Hity: 11Bajtov: 26.90 KB Stránok: 2Hity: 11Bajtov: 82.80 KB Stránok: 1Hity: 1Bajtov: 1.29 KB Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 9Hity: 9Bajtov: 20.96 KB Stránok: 1Hity: 1Bajtov: 9.98 KB Stránok: 1Hity: 2Bajtov: 43.03 KB Stránok: 2Hity: 2Bajtov: 10.02 KB Stránok: 3Hity: 3Bajtov: 23.79 KB Stránok: 2Hity: 2Bajtov: 10.62 KB Stránok: 5Hity: 14Bajtov: 133.22 KB Stránok: 3Hity: 3Bajtov: 11.30 KB Stránok: 1Hity: 9Bajtov: 75.85 KB Stránok: 8Hity: 8Bajtov: 41.02 KB Stránok: 7Hity: 7Bajtov: 25.63 KB Stránok: 1Hity: 1Bajtov: 10.02 KB Stránok: 2Hity: 3Bajtov: 15.25 KB Stránok: 3Hity: 3Bajtov: 7.65 KB Stránok: 2Hity: 2Bajtov: 13.35 KB Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 1Hity: 1Bajtov: 655 Bytov Stránok: 1Hity: 2Bajtov: 11.90 KB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
00000
0191081.47 KB
02101126.90 KB
0321182.80 KB
04111.29 KB
05000
069920.96 KB
07119.98 KB
081243.03 KB
092210.02 KB
103323.79 KB
112210.62 KB
 
HodinyStránokHityBajtov
12514133.22 KB
133311.30 KB
141975.85 KB
158841.02 KB
167725.63 KB
171110.02 KB
182315.25 KB
19337.65 KB
202213.35 KB
21000
2211655 Bytov
231211.90 KB


   
Krajiny (naj 10)   -   Úplny výpis  
 KrajinyStránokHityBajtov 
usUnited Statesus2933154.37 KB

ruRussian Federationru161664.32 KB

caCanadaca101090.87 KB

czCzech Republiccz515109.71 KB

frFrancefr449.94 KB

brBrazilbr3323.79 KB

skSlovak Republicsk312113.26 KB

plPolandpl1975.85 KB

isIcelandis113.31 KB

seSwedense111.29 KB

 Ostatné119.98 KB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 23 Známe, 1 Neznámy (nepreložená IP)
24 Unikátne návštevy
GeoIP
Country
GeoIP
City
StránokHityBajtovPosledná návšteva
spider-9.lipperhey.comCanadaMontréal9980.89 KB12 Máj 2016 - 01:24
ec2-52-3-105-23.compute-1.amazonaws.comUnited StatesWilmington91355.33 KB23 Máj 2016 - 19:50
host52-112.promobit.ruNeznámyNeznámy8841.02 KB17 Máj 2016 - 15:15
ec2-52-74-99-209.ap-southeast-1.compute.amazonaws.comUnited StatesWilmington8816.64 KB16 Máj 2016 - 06:19
vps-1024548-5228.host4g.ruRussian FederationNeznámy7713.32 KB09 Máj 2016 - 02:30
static-ip-209-126-117-15.inaddr.ip-pool.comUnited StatesSaint Louis5550.11 KB25 Máj 2016 - 20:02
55.e1.2bd0.ip4.static.sl-reverse.comUnited StatesChantilly4411.61 KB16 Máj 2016 - 16:42
customer-200195203196.onda.com.brBrazilNeznámy3323.79 KB19 Máj 2016 - 10:10
mail.dunstreda.euSlovak RepublicNeznámy312113.26 KB06 Máj 2016 - 12:40
pro59-1-88-182-193-46.fbx.proxad.netFranceBauvin226.62 KB14 Máj 2016 - 02:49
Ostatné  1634244.10 KB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
20 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
MJ12bot74+55373.86 KB26 Máj 2016 - 03:26
Googlebot86+14602.91 KB25 Máj 2016 - 15:06
Unknown robot (identified by 'bot*')40+14446.70 KB23 Máj 2016 - 20:58
Netcraft49471.01 KB20 Máj 2016 - 12:38
WordPress435.15 KB26 Máj 2016 - 02:29
Unknown robot (identified by empty user agent string)32+1298.46 KB25 Máj 2016 - 11:51
Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt')0+322.15 KB24 Máj 2016 - 14:22
Yahoo Slurp9+521.22 KB23 Máj 2016 - 19:27
SeznamBot6+611.51 KB26 Máj 2016 - 02:29
Exabot6+213.45 KB17 Máj 2016 - 17:44
Ostatné16+1739.40 KB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 37 - Priemer: 66 sPočet návštevPercentá
0s-30s3183.7 %
30s-2mn25.4 %
2mn-5mn25.4 %
5mn-15mn  
15mn-30mn12.7 %
30mn-1h  
1h+  
Neznámy12.7 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
htmlHTML or XML static page6158 %354.51 KB53.9 %
jsJavaScript file2422.8 %175.70 KB26.7 %
phpDynamic PHP Script file1211.4 %37.37 KB5.6 %
cssCascading Style Sheet file65.7 %86.60 KB13.1 %
xmlHTML or XML static page10.9 %1.02 KB0.1 %
svgImage10.9 %1.49 KB0.2 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 1Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/robots.txt14609.64 KB67 Bytov

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
14 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/376.38 KB2424


/wp-admin/admin-ajax.php818 Bytov22


/2016/05/06/hello-world/79.75 KB23


/comments/feed/5963 Bytov32


/feed/41.13 KB12


/2016/05/35.58 KB11


/2016/05/06/hello-world/feed/21.02 KB1 


/author/admin/210.25 KB  


/wp-includes/wlwmanifest.xml11.02 KB  


/wp-admin/load-styles.php134.87 KB  


Ostatné41011 Bytov32 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyHityPercentá
Windows5956.1 %
Neznámy2725.7 %
Linux1110.4 %
Macintosh87.6 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačHityPercentá
Google ChromeNie3836.1 %
FirefoxNie2624.7 %
Neznámy?1413.3 %
MozillaNie1312.3 %
MS Internet ExplorerNie98.5 %
OperaNie32.8 %
SafariNie21.9 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)7095.8 %7496.1 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
    
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://pizza-imperia.com11
- http://hvd-store.com11
- http://zemedar.slovakiatrade.pl11
34.1 %33.8 %
Neznámý pôvod    

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
0 Kľúčové slováHľadaniePercentá

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
0 VýrazyHľadaniePercentá

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených4 / 24 Návštevy16.6 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
404Document Not Found (hits on favicon excluded)14049.1 %746.74 KB
301Moved permanently (redirect)5720 %554 Bytov
500Internal server Error3612.6 %7.69 KB
403Forbidden3110.8 %5.94 KB
400Bad Request144.9 %4.57 KB
302Moved temporarily (redirect)72.4 %20 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.0 (build 1.971) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): ipv6, geoip_city_maxmind, hashfiles, geoip, tooltips)